Menoleh ke Jangka Jayabaya dan Sastra

 

Menoleh ke Jangka Jayabaya dan Sastra

Betapa kompetisi selalu dijadikan alasan dan motivasi untuk saling mengalahkan dan menuju kesuksesan. Toleransi dan nilai-nilainya selalu tergerus dan menjadi tak berarti pada beberapa detik yang berbuntut panjang. Hingga event-event besar seperti sepakbola maupun yang lain yang menumbuhkan rasa fanatisme pada idolanya akan dengan mudah mengangkat simbol-simbol kekerasan demi branding maupun untuk menggelorakan semangat. Seperti para pahlawan patah satu tumbuh seribu, demikian pula dengan kekerasan, dia akan beranak pinak dan tidak akan pernah selesai hingga semuanya setara dan memahami maknanya, dalam konteks dan generasi tersebut, generasi di bawahnya akan mulai dari nol lagi untuk menemukan ketakutannya.

Ramalan Jangka Jayabaya

 1. Besuk yen wis ono kreto mlaku tanpa turonggo, tanah Jawi kalungan wesi, prahu mlaku ing awang-awang, kali padha ilang kedunge, pasar ilang kumandenge, iku tondo yen tekane Jaman Joyoboyo wis cedhak.
 2. Bumi soyo suwe soyo mengkeret, sekilan bumi dipajeki, jaran doyan sambel, kreto roda papat setugel. Wong wadon nganggo pakaian lanang, iki bakal yen nemoni wolak-walike jaman.
 3. Akeh janji ora diketepi, akeh wong nglanggar sumpahe dewe. menungso podho seneng nyalah. Tan nindake hukume Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci.
 4. Akeh menungso ngutamaka real. Lali kamanungsane, lali kebecikan, lali sanak lali kadhang. Akeh bapak lali anak, sedulur podho cidro, keluargo podho curigo, konco dadi mungsuh. menungso lali asale.
 5. Ukuman Ratu ora adil. Akeh pangkat kang jahat jahil. Klakuan podho ganjil, wong sing apik podho kepencil. Makaryo apik menungso isin, Luwih utomo ngapusi.
 6. Wegah makarya kepingin urip kaya Raja. Ngumbar nafsu angkoro murka anggedekake duroko. Wong bener tenger-tenger, wong salah bungah-bungah. Wong apik ditampik, wong jahat munggah pangkat.
 7. Wong agung kesinggun, wong ala dipujo-pujo, wong wadon ilang wadone, ilang wirange. Wong lanang ilang lanange, ilang kaprawirane.
 8. Akeh jago tanpo bojo, wanita podho ora setiyo, laku sedeng bubrah jare gagah. Akeh biyung adol anak, akeh wanita adol awak. Bojo ijol-ijolan jarene jempolan.
 9. Wong wadon nunggang jaran, wong lanang nunggang plangki. Rondo seuang loro, prawan saiga lima. Dhudo pincang payu sangang uwang.
 10. Akeh wong adol ilmu, akeh wong ngaku-ngaku. Njabane putih, njerone dadu. Ngakune suci, sucine palsu. Akeh bujuk akeh loyo.
 11. Akeh udan salah mongso, akeh prawan tuwo. Akeh rondo meteng, akeh bayi tanpo bapak. Akeh agomo akeh sing nantang, kamanungsan akeh sing ilang. Omah suci podho dibenci, omah olo podho dipujo-pujo. Wanita podho wani ing ngendi-ngendi.
 12. Akeh laknat, akeh pengkhianat. Akeh anak mangan bapak. Sedulur nglarak sederek. Guru podho disatru. Buruh dadi mungsuh, tonggo podho curigo. Kono-kene soyo angkoro murko.
 13. Sing weruh ketutuh, sing ora iyo ketutuh, mbesuk yen ono perang teko wetan, soko kulon, lor lan kidul, wong becik soyo sengsoro lan mbendul. Wong jahat podho seneng mangan berkat.
 14. Wektu iki akeh dendeng diunekake kuntul. Wong salah dianggap bener. Pengkhianat nikmat. Durjana sangsoyo sempurno. Wong lugu keblenggu. Wong mulyo dikunjoro.
 15. Sing curang garang, sing jujur ancur. Wong dagang kemlanggang. Wong judi podho ndadi. Akeh barang kharam, akeh anak kharam. Prawan cilik podho ngidam, wanita podho nglamar priyo, isih bayi wis podho mbayi. Sing priyo ngasorake drajade dhewe.
 16. Wong golek pangan koyo gabah den interi. Sing kebat, kebat kliwat, sing kasep kepleset. Sing gawe rame tompo gawe, sing cilik kecelik, sing anggak ketungkak. Sing wedi podho mati, nanging sing ngawur podho Makmur. Sing ngati-ngati sesambat kepati.
 17. Akeh barang klebu luwang, akeh wong kaliren lan wudho, ora dhuwe wirang mergo kepekso. Wong tuku nglenik sing dodol, sind dodol akal-akal.
 18. Pancen wolak-walike jaman. Amenangi jaman edan, sing ora edan ora keduman. Sing waras podho nggaqas. Wong wani ditaleni. Wong doro podho uro-uro. Begja-begjane sing eling lan waspodho.
 19. Ratu ora netepi janji, musno kuwasane ilang perbawane. Akeh omah ing ndhuwur jaran. Wong podho mangan uwong. Kayu gligen lan wesi podho kolu diroso enak koyo roti bolu. Yen bengi ora Iso turu.
 20. Dagang barang soyo laris, bandene soyo ludes. Akeh wong kaliren ing sisihe panganan. Akeh wong nyekel bondho ning uripe sangsoro. Sing edan bisa podho dandan, sing bengkok bisa nggalang omah gedhong magrong-magrong.
 21. Wong waras lan adil uripe anggagas lan kepencil. Sing ora bisa maling, podho digething. Sing pinter duroko pudho dadi konco. Wong bener soyo thenger-thenger, wong salah soyo bungah-bungah begjane sing eling. Akeh bondho musno ora karuan larine. Akeh pangkat lan drajat podho ningkat ora karuan sebab sebabe.
 22. Rawa podho dadi bero, ebila janmo menungso. Ebila majelis menungso soro. Wong bener thenger-thenger, wong salah bungah-bungah. Begjane sing elingi, begjane sing lali, nanging isih begja sing waspodho.
 23. Mulo den takonono. menungso Jawi mengku Ratu, wis ora bapa ora ibu, titikane nganggo ketu bengi asirah watu wesi. Pangapasane wanodyo ngiwi-iwi. Jejuluk sarwo Agung edi.
 24. Banjir bandang ono ngendi-ngedi, gununq njeblug tan njarwani, lan ngimpeni gethinge kepati-pati marang pandhito-pandhito pati geni. Margo wedi kewiyak wadhi. Sopo arane sejati.
 25. Ratu digdoyo ora tadis tapak palune pandhe sisa gurindo. Ning apese mungsuh setan, tuyul ambregudul, bocah cilik pating pendelik ngubengi omah sorak-sorak koyo nggusah pitik. Ratu atine dadi cilik. Ngundomono bolo sabrang sing doyan asu.
 26. Patine nunggu sabdo Bupatine Perang Bathoro Endro. Disabdo mati tan keno mimis, tan keno panggawe olo, nanging cures ludes margo lemes. Ketekan bayu priyanggo sinendal sinambi miring. Patine amargo kecepit Sakating daging.
 27. Ono wong tuwo ahli topo Agung. Muncul neng tengah gunung Kendeng angrasuk busono ireng, ambiyantu Ratu sing dirubung tuyul anggereng. Pandhito iku ajejuluk Condro Sjji Jawi.
 28. Adedagang carang klambi udeng lan lawe benang. Disujudi wong lanang sapirang-pirang. Umumyo tan panjang, namong sak udarao Jawi bang.
 29. Tutupe udarao jolu ngolu, udarao kaping jinggo nem pindho taun Masehi. Amargo tinutup kuali lumuten, kinepung semut ijo denten.
 30. Polahe wong Jawi kadya gabah den interi. Endi sing bener endi sing sejati. Poro topo ora wani podho wedi anularake wewulang edhi margo salah-salah nemu pati.
 31. Hamongso wus udarao jilu mo udarao Jawi ngolas molu udarao iso. Bakal ono Dewo angejowantah, apangawak menungso, apasuryan pindho Bethoro Kresno awewatak Bolo Dewo agaman Tri Sulo Wondho.
 32. Sadurunge teko ono tetenger, lintang kemukus dowo ngalu-alu tumonjo ono kidul wetan bener. Lawas pitung bengi, parak esuk benter, ilang katut Bathoro Suryo. Jumedul bebarungan prihatin, sing wis mungkur, yoiku poro Dipati sing ngempet-ngempet sumur dening menungso anak turune setan mabur prihatine kawulo kelantar-lantar, iku tandhane putro Bethoro Endro wus katampo topo lagi teko. Ing Marcopodho ambiyantu wong Jawi.
 33. Apaparap Pangeran perang, tan pekso angone nyangang. Ngerahake sakabehing jim setan kumoro prewangan poro lelembut kebawah prentah saeko proyo, kinen ambiyantu poro menungso Jawi. Podho asesende. senjoto Tri Sulo Wondho. Kaderekake Sabdo Palon Nayaginggong.
 34. Putro kinasih sawargi Sunan Lawu. Yo Kyai Ageng Brojomurti, yo Kresno yo Harimurti. Mumupuhi sakabehing Iaku, nugel tanah Jawi kaping pindho.
 35. Nyuwun laki rabi ora gantalan ratri mesti amujuti, mundhut sugih katuntun garis. Nyuwun upo mesti sembodo, garis sabdo ora gantalan. Bejo begjane sing yakin lan tuhu setyo sabdeniro.
 36. Dewane mung siji, kiblate ngalor ngulon. Yen nyembah nyungkemi lemah silo, ngedengkreng karo andremiming. Sambate anggelak blabar lan olah-olah salah ngematake sayur mentah. Nanging ugo bisa nyembadeni ruwet tentreming wong sapirang-pirang, sing podho nyembah reco andhaplang. Cino eling omah-omahe. Kabeh pinaringan sabdo yo podho manthuk-manthuk.
 37. Pendak suro nguntapake kumara kang katan nebus dosanira, kaadepake ngarsane kang kuwoso. Isih timur kaceluk wong tuwo, pandereke Gatutkoco sak yuto.
 38. Idune idu geni, sabdene malati sing mbregudul mesti mati, ora tuwo ora enom podho dene bayi wani ora andayani. Yen kerso sinujuden wong tanah Jawi, nanging mung dipilih sopo-sopo.
 39. Waskito pindho Dewo, bisa nyumurupi lahiriro, embahiro, buyutiro, canggahiro pindho lahir barung sedino. Ora keno diapusi mergo bisa moco ati. Wasis micoro, pinter wegig tumompo.
 40. Dunung ono sasikili Redi Lawu sisih wetan, wetane Bengawan banjir, adedukuh pindho Raden Gatutkoco, arupo pagupon doro tundho tigo, kaya menungso sing angleledho.
 41. Yen siro nyebut namine mesti dadi rame, asmane bisa ngramekake sing rame, sing kasinungan ebila wewe.
 42. Adhepe pondhok tan karuan kiblate, mulo yo ngerti jantrane jaman. Abondho bandhu nanging ora duwe, titihane turonggo asikil limo cacahe. Ulese pasurya Bolo Dewo, gigire nganggo ules Getihe Punto Dewo.
 43. Yen katitih playune pindho ibere Gatotkoco. Sing nitih yo titihane Bathoro Kresno yen nitih ono wetenge turonggo.
 44. Yen krungu asmane podho gething, yen wus kenal podho nyanghing, sucihik suthik ditinggal plencing. Begja begjane sing bisa nyanghing. Biso akas digdoyo tanpo aji keling. Pindho menungso digdoyo kaya Baru Klinting.
 45. Bupati apaparap Bupatine Perang, sing wani bakal wirang. Yen nglurug tanpo bolo, digdoyo tanpo aji opo. Lamun menang tanpo ngasorake liyo. Pancen sugih nanging tan abondho.
 46. Wasis wegig, waskito, ngerti sadurunge winarah, pindho Dewo angejowantah. Biso pirso embahiro, angawuningani jantrane jaman Jawi, ngerti garise siji-sijine umat tan kalepyan susurupe jaman.
 47. Mulo den, upadinen sinatriyo iku, wus tanpo bapa lan biyung, lola wus apupus wido Jawi, mung ngandelake Tri Sulo, landepe tri sulo putuk, arupo suthik gegawe, gegawa pati utowo utang nyowo. Sing tengah sirik gegawe kapitunane liyan, sing pinggir tolak colong jupuk winarno.
 48. Serik den menehi ati melati, bisa kesiku. Senenge anggondo ajejaluk coro nistho, mangertiyo iku coba, ojo kaino-ino, begja-begjane sing dipundhuti. Ateges ditompo jantraniro, kaemong siro sabroyo.
 49. Ing aran Begawan, wong dudu Pandhito, sinebut Pandhito dudu Dewo, sinebut Dewo kayo menungso, kinen anggep menungso, eming duwe doyo tan opo ditakani tan dinalekake tan ono jontro kang disisihake kabeh kajarwakake jlentreh arang-arang terang adrandeng.
 50. Ojo gumun ojo ngungun, yo iku Bathoro Endro, kang pembayun. Turase kuwoso mbendhung setan. Idune tirto Brojomusthi, pisuh kaya ngundhuh yoiku kang bisa paring pituduh, marang jarwane jongko kalaningsun. Tan keno den apusi, margo bisa manjing jeroning ati, ono menungso serik ojo gelo, iku dudu wektuniro; ngangsuo sumur Ratu Tanpo Makutho.
 51. Nanging musnae tanpo lari, ing tembe udarao Jawi Ngolas Rodas, udarao Isa Jingo Ngalu molu sing menangi enggalo den luri. Ojo kongas jaman kandas mandhepo den marikelu, begjo begjane anak putu.
 52. Iki dalane sing eling lan waspodho, ing jaman Kala Bendu Jawi, ojo nglarang dalan wong ngluri, wong pangawak Dewo, Dewo pangawak menungso, sing malang-malang bakal cures ludes sak broyo diomo Kumoro. Ojo kleru Pandhito samudeno. Lurinen Pandhito asenjoto Tri Sulo Wondho. Iku paringane Dewo.
 53. Lenggahing Pembayun, Bethoro Endro bebarungan jaman angkoro murko soyo ndadi, kono-kene soyo bingung, akeh wong kabiluk melu curang, kawulo wani bandoro, buruh wani juragan, juragan dadi umpan, sing asuworo seru sora oleh bolo. Wong pinter diinger, akeh wong pinter podho keblinger. Wong olo podho dipujo, wong ngerti mangan ati.
 54. Bondho dadi suwolo, pangkat dadi pikat. Sing menang podho sawenang-wenang rumongso menang, sing salah mung ngalah rumongso kabeh salah. Ono bupati soko wong asor imane. Pepatih Kepala Judi, sing ati suci soyo dibenci, sing jahat pinter anjilat tur oleh hajat, sing maling tenguk-tenguk nemu kethuk, pitik angrem sak dhuwure pikulan.
 55. Begal podho andugal, rampok keplok, wong omong mitenah sing diomong. Wong jogo nyolong sing dijogo, wong njaluk dijamin, amargo wedi dadi karmane sing jahat, sing jahil. Wong cilik kepencil.
 56. Ono janma ngaku-ngaku dadi ratu, dhuwe bolo lan prajurit. Negarane ambaran saprowolon umbul-umbul warno jenang gulo. Tinengeran gamane cah angon rojo koyo, disulutri gamane pandhe pandhe wojo. Wong suci dibenci, wong jahat diangkat drajad, timah dianggep perak, emas dianggep tembogo, dendeng diunekake kuntuk, wong dosa sentoso, wong becik kecelik, maling lepas giring, sing maling kepethuk maling.
 57. Akeh sing tudhung kuwali lumuten, podho kepikut katut, janji menehi drajad jebulane ngajak mlarat, pinter micoro sing bener digawe olo puntone podho mati neng pinggir kali, tanpo sirah namung gembung.
 58. Wanita angger wani, jebule kelangan laki, laki mati tan karuwan kubure tan karuwan dinane, akeh mati tanpo slametan, modin podho ngungsi mergo wedi mati, sing ngurusi wong mati digawe pati.
 59. Iku balesane Semut Ijo kang kelangan Nganorang sapto, linuweng ing sumur Jolotundho kang kebak isi boyo. Iku tandene mungkure jaman, jaman wong sugih kroso wedi, wong wedi dadi priyayi, senenge wong jahat susahe wong becik.
 60. Nanging menungso podho kuciwo margo dakwo-dinakwo. Ratu podho rembugan negoro endhi sing dipilih lan disenengi. Hera-heru wong Jawi kari separo, Londo Cino kari sejodo.
 61. Cino arang eling, keplantrang dibandem ganciring, melu wong Jawi sing podho eling, sing ora eling podho muring, mlayu-mlayu koyo maling keno tuding, mergo tinggal podho digething. Barung ayo mulih podho manjing.
 62. Akeh wong ijir, wong cilik sing eman. Selot-selote mbesuke, wolak-walike jaman, wong nyilih mbalekake, wong utang mbayar, utang nyowo nyaur nyowo, utang wirang nyaur wirang.
 63. Akeh wong dicakot lemut mati. Dicakot semut sirno. Akeh suworo aneh tanpo bolo, prewangan mahluk alus podho baris, podho rebut gawe bebener garis, tan kasad moto, tan arupo sing mandegani putrane Bethoro Endro.
 64. Agaman Tri Sulo Wondho. Momongane dadi nayakane perang. Perang tanpo bolo, sekti mandra Agung tanpo aji, nglurug tanpo wadya bolo. Yen to menang tan ngasorake, podho sugih tan abondho.
 65. Ratu tanah Jawi mung siji nanging podho nyawiji. Agaman agodhong pring nom, atetenger lintang belik, anyekel gaman uleg-uleg wesi lambung, pandereke anyangklong once londo isine lombok kuning. Bumbung wulung tan rosan gineret kreto tan turonggo.
 66. Nanging kombak mosiking dene suworo gemrenggeng pindho tawon gung, sing nganglang Gatutkoco, kembar sewu. Suksmane iwak loden munggah daratan. Kawulo podho suko-suko margo adiling Pengeran wus teko.
 67. Ratune nyembah kawulo, pandereke yo podho ngujo, iku momongane Pengeran ing Perang. Sing wis adus wirang nanging kondang, sing agaman Tri sulo Wondho, genah kiblate gamblang tur njingglang, ora ono wong nggersulo, gemah ripah loh jinawi, kolo bendu wis mungkur ganti wuku.

 

Mengapa sastra klenik ini awet?

Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya yang dibuat oleh Sri Aji Joyoboyo yang hidup di abad ke 12 masehi atau sekitar tahun 1100-an sangat terkenal karena mungkin sangat Out of The Box atau berada di dimensi penalaran yang berbeda. Orang sekarang mengatakannya klenik karena tidak ada bukti pendukung ilmiahnya. JIka dirasakan dengan kondisi apa adanya dengan memotret setiap jaman dan peristiwa memang karya sastra pertamanya tersebut menceritakan tentang kejadian dan hal-hal yang ganjil dengan bahasa yang sederhana, mengundang persepsi orang-orang untuk melihat dan mencocokkan dengan kondisi perkembangan kehidupan di jamannya masing-masing.

Tulisan yang menceritakan tentang kesewenang-wenangan penguasa, kondisi budaya yang bubrah, keanehan perilaku pria dan wanita, ketidakadilan dan kesengsaraan menjadi potret yang selalu terjadi dari sejak dahulu hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa eksperimentasi kemanusiaan yang mencoba memberontak dengan keadaan, maaf itu bahasa negatif. Bahasa positifnya adalah upaya-upaya peradaban manusia untuk memperbaiki kehidupannya pada kondisi dan konteks yang dialaminya. Adalah hal yang terjadi secara wajar saja bagi kehidupan baik bernegara maupun untuk menuju kesejahteraan individual.

Menariknya memang beliau Sri Joyoboyo membatasi lokalitas dan konteksnya di Jawa. Tidak membiarkannya menjadi bola liar yang terjadi di seantero dunia. Dan bait-bait di bawah menceritakan kemunculan sosok Pangeran atau ksatria yang sanggup mengatasi keadaan, dimana hal ini juga secara alamiah menjadi impian manusia yaitu memiliki pimpinan atau pendekar berwatak baik yang bisa menyelamatkan keadaan menjadi lebih baik.

Bagaimana tidak? hampir setiap abad di Jawa sendiri terjadi pembunuhan massal atau perang besar-besaran untuk kekuasaan, perang agama, ataupun perang antar kerajaan yang menyisakan kesedihan dan kesengsaraan. Bahkan dalam cerita perwayangan sendiri diakhiri dengan sebuah perang besar, bunuh-bunuhan atas nama baik melawan buruk, antara Pandawa melawan klan Kurawa yang juga saudara sendiri. Perang besar yang hanya menyisakan beberapa orang ksatria dan diakhiri dengan lahirnya Parikesit yang akan menurunkan raja-raja besar di Jawa.

Pembunuhan massal dan perang besar tiap abad inipun terdokumentasi baik dalam catatan sejarah meski dengan beberapa analisis dan perkiraan yang jauh dari kebenaran, kecuali bahwa peristiwa besar tersebut membuat hilang nyawa ribuan hingga ratusan ribu bahkan hingga jutaan orang. Dan hal ini dengan mudah terhapus dalam memori jangka pendek sejarah selama satu abad bahwa peristiwa pembunuhan massal dan perang besar tersebut adalah milik pemenangnya dengan segala bacotan dan koar-koarnya tentang kebenaran atau bahkan dihilangkan begitu saja. Seperti pada pembunuhan massal pasca perang Diponegoro, Pembunuhan massal para pengikut Syeh Siti Jenar, Perang Besar Majapahit, hingga pembunuhan massal pada anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun-tahun 1965 - 1966 yang bahkan hanya ditutupi dengan kata 'penumpasan'.

Mungkin hal ini menjadi ketakutan dan trauma yang mendarah daging atau bahkan sebaliknya bagi kaum pemenang atau pembunuhnya sehingga mengubah DNA orang-orang yang hidup dan mungkin akan terulang juga pada abad ini. Siapa tahu?, dan Sastra Jayabaya tersebut memotret hingga kelakuan para pemimpin atau raja yang selalu berbohong, korupsi dan didukung para anteknya. Paling menakutkan adalah hingga eksperimentasi macam apa agar kejadian-kejadian tidak baik tersebut tidak terulang lagi dan lagi. Namun akan sangat sulit menghindar ketika tahun lalu, atau bahkan pada perang di kampung di Bekasi beberapa waktu yang lalu yang memperlihatkan betapa massa yang marah dan tak terkendali dengan santainya membunuh dan membakar orang yang sudah dihajar habis-habisan.

Sampai kapan orang memuja kekerasan dan simbol-simbolnya?

Tidak diketahui dengan pasti, mungkin karena saya malas membaca dan kalau membacapun tidak percaya pada penelitian orang-orang itu. Hal alamiah kekerasan ada dalam setiap sanubari insan untuk mempertahankan hidup dan memberikan respon bahwa dia tak boleh diganggu atau harus menang, entah menang sendiri atau bersama, itu persoalan lain. 

Betapa kompetisi selalu dijadikan alasan dan motivasi untuk saling mengalahkan dan menuju kesuksesan. Toleransi dan nilai-nilainya selalu tergerus dan menjadi tak berarti pada beberapa detik yang berbuntut panjang. Hingga event-event besar seperti sepakbola maupun yang lain yang menumbuhkan rasa fanatisme pada idolanya akan dengan mudah mengangkat simbol-simbol kekerasan demi branding maupun untuk menggelorakan semangat. Seperti para pahlawan patah satu tumbuh seribu, demikian pula dengan kekerasan, dia akan beranak pinak dan tidak akan pernah selesai hingga semuanya setara dan memahami maknanya, dalam konteks dan generasi tersebut, generasi di bawahnya akan mulai dari nol lagi untuk menemukan ketakutannya.

 

Atas